onsdag 4. mai 2011

Digitale tankekart

Vi kjenner alle den "Pedagogiske sola" og den kan være bra å bruke i starten av en idèmyldring. Men den blir for uoversiktelig og for elever som ikke var tilstede i timen, eller, de som kommer inn litt sent, er det nesten uangripelig. Man må henge med fra start til slutt. Det er også mange elever som sliter litt med begreper, og mange av oss har kanskje ikke vært så oppmerksomme på dette tidligere. Kanskje vi bare har hatt fokus på dette i fht de ikke etnisk-norske elevene. Men det er jo ikke lett å forstå innholdet av en tekst, om det mange ord i den du ikke har noe forhold til.
Når vi jobber med et tema, trenger vi kanskje et verktøy for å samle notater, bilder, filmer, kompetansemål, oppgaver osv på et sted, slik at vi kan få en god oversikt.
Ved alle disse tilfellene, vil digitale tankekart antakelig være verktøyet vi trenger. Jeg har begynt å lage et om tema  HUDEN. Her er det tenkt brukt som repetisjon og dermed få en fin oversikt, med alt på en side. Og for de elevene som synes vanlige tankekart blir rotete, kan man her åpne en og en boks, og lukke den igjen, slik at det holder seg ryddig. Der finner man kompetansemålet som temaet er knyttet til, bilde av den friske huden, tips om hvor det ligger teori om stoffet osv.
Dette er et verktøy jeg vil prøve ut sammen med klassen, har ikke gjort det enda, men det kommer

søndag 13. mars 2011

Bruk av samskrivingsverktøy

Nå har jeg opprettet et dokument i samskrivingsverktøyet Etherpad og dette ser veldig bra ut. Jeg inviterte 2 kolleger, som jeg skriver eksamensoppgaven om Wiki sammen med, og er spent på om de kommer innpå slik at vi kan skrive i det samme dokumentet. Dette er genialt og jeg skal i nær fremtid prøve ut dette sammen med elevene mine. Det er supert å kunne skrive notater i samme dokument, og ha alle notater til et emne samlet. Eleven får bare finne seg i å være prøvekaniner for læreren.

fredag 28. januar 2011

IKT I EGEN LÆREPLAN

I fht vår læreplan , er det kun 1 kompetansemål som går direkte på bruk av IKT. Det er på VG3 http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=643128&visning=5 og det står at elevene skal bruke digitale verktøy i yrkesutøvinga” . Det er jo selvfølgelig fordi jeg underviser i et praktisk fag.  Og så har vi jo de grunnleggende ferdighetene http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=235264&visning=4, som også skal være med, og der står det:  “Å kunne bruke digitale verktøy i hudpleiefaget innebærer å søke relevant og oppdatert informasjon og holde kontakt med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Det omfatter også kartotekføring, lagerstyring og kontroll av omsetning, og utarbeiding av kundeveiledninger og annen informasjon.” Vi har ikke program (software) på skolen, hvor de kan betjene timebestilling/ lagerstyring og kontroll av omsetningen, men flere av elevene har sett det og til dels brukt det, i praksisperioden ute i hudpleiesalonger / parfymerier. Vi bruker ITS i undervisningen, både oppgaver, undersøkelser, alle planer ligger der og ikke minst “Vurderingsboka”, som gir en super oversikt, både for elever og lærere. Jeg planlegger nå å bruke blogg i forbindelse med elevenes neste utplasseringsperiode og vil da samarbeide med norskfaget, slik at elevene kan jobbe tverrfaglig med dette.  I forkant av dette må vi jobbe med nettvett og i den forbindelse får vi også med oss faget “Kommunikasjon og samhandling”, for her er jo etikk et nøkkelord. Hva kan vi skrive på nettet og hvem skal lese dette? Hva med ev. bilder og ting elevene skriver, hvor leseren kanskje skjønner hvilket utplasseringssted de skriver om? Må vi innhente tillatelser i forkant? Jeg tror dette vil generere mange nyttige refleksjoner hos elevene, som de også vil ha nytte av i sin daglige nettbruk på FB ol. Jeg er slett ikke så sikker på at alle er like bevisste på dette.
Ellers benytter vi jo nettet, for å søke informasjon om ulike emner vi jobber med.
For egen del har jeg lenge tenkt på muligheten for å opprette en egen gruppe på “Del og bruk” for lærere (og eventuelt andre utøvere) i eget fag. Som tidligere nevnt, tilhører vi et smalt fag og vi bruker til tider mye tid på å finne digitale ressurser som er gode. Men hver og en av oss sitter sikkert på en liten “skattekiste” – fylt med gode idèer, tips om nyttige nettsider og annet som vi kan dele med hverandre. Og da håper jeg flere enn meg og mine nærmeste kolleger kan være med på å bygge opp en slik felles delingsarena.
Vi lærerne i mitt arbeidslag har jobbet ganske mye med egen læreplan. Vi har konkretisert og nivådifferensiert alle kompetansemålene. Vi har også jobbet med dette i eget fagnettverk, sammen med hudpleielærere fra hele Østlandet. Fortsatt gjenstår en del arbeid her, fordi vi ser etter hvert som elevene jobber med kompetansemålene, at nivådifferensieringene (som vi også ønsker å benytte som vurderingskriterer), er for lite målbare. Så vi tar for oss bit for bit, og forhåpentligvis blir det kanskje bra før vi får en ny reform………… med ny læreplan J
Dette er jo i og for seg ikke så galt, for på denne måten blir jo læreplanene et dynamisk arbeidsdokument og ikke en statisk sak som bare legges på ITS, og der ligger det i ro, og vi kikker på det en gang i blant.
Snakk om læreplanen på ITS, vi har gjort noe som vi selv synes er ganske glupt: Vi har laget en undersøkelse på ITS, hvor vi har lagt hvert av kompetansemålene som spørsmål, og elevene vurderer seg selv hvilket nivå de ligger på i de ulike målene. Dette er bevisstgjørende for den enkelte elev, og vi lærerne får en grei oversikt over hva som er på plass, og hva vi må legge vekt på i repetisjonsperioden. En idè for andre??? (om du ikke allerede har gjort det selv da J

onsdag 8. desember 2010

Velkommen til min blogg

Ja så er jeg i gang, da. Og jeg som ikke hadde trodd at jeg var noen blogger:-) Bakgrunnen for at denne er opprettet, er at jeg har begynt på et nettstudie i IKT i læring og vurdering. Det er egentlig en liten terskel som er besteget, for det er jo noget skummelt å skrive for "hvem som helst", men pytt - så farlig kan det da ikke være. Kanskje jeg prøver det ut sammen med elevene også en dag?? Siden jeg underviser i et smalt fag, kunne det vært moro å opprette en fagblogg for eget fag, sammen med andre som underviser i det samme. Der kunne vi dele erfaringer og idèer... En annen dag kanskje.
Noe av det som opptar meg i f.h.t det å dele, er undervisningsmetoder og kanskje noen som leser dette har noen gode idèer??